МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

 

Вътрешен конкурентен избор

Процедури по ЗОП

Събиране на оферти с обява/покана

НОВИНИ

Публични покани

Вътрешен конкурентен избор

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

Дарения

 

 


1. „Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД 11-270/22.06.2020г. за нуждите на МБАЛ “ПРОФ.Д-Р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч“

- Поканадата на публикуване 05.02.2021г.

- Образец  на договор - дата на публикуване 05.02.2021г.

- Одобрен протокол от 26.02.2021 заличена информация - дата на публикуване 26.02.2021г.

- Решение № 2 от 26.02.2021г заличена информация - дата на публикуване 26.02.2021г.

- Обявление за възложена поръчка ФЬОНИКС ФАРМА - дата на публикуване 22.03.2021г.

- Договор ФЬОНИКС ФАРМА - дата на публикуване 22.03.2021г.

- Обявление за приключване на договор ФЬОНИКС ФАРМА – дата на публикуване 02.08.2022

 

2. „Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД 11-277/24.06.2020г. за нуждите на МБАЛ “ПРОФ.Д-Р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч“

- Поканадата на публикуване 05.02.2021 г.

- Образец  на договор - дата на публикуване 05.02.2021 г.

- Одобрен протокол от 26.02.2021г. - дата на публикуване 26.02.2021 г.

- Решение № 3 по РД 11-277 - дата на публикуване 26.02.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка ФЬОНИКС ФАРМА - дата на публикуване 22.03.2021г.

- Договор ФЬОНИКС - дата на публикуване 22.03.2021г.

- Обявление за възложена поръчка МЕДЕКС ООД - дата на публикуване 22.03.2021г.

- Договор МЕДЕКС ООД - дата на публикуване 22.03.2021г.

- Обявление за приключване на договор ФЬОНИКС ФАРМА - дата на публикуване 03.08.2022

- Обявление за приключване на договор МЕДЕКС ООД - дата на публикуване 03.08.2022

 

3. „Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-54/28.01.2021 г. за нуждите на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч

- Покана –дата на публикуване 08.02.2021 г.

- Образец на договор –дата на публикуване 08.02.2021 г.

- Съобщение на основание чл.58, ал.3 от ППЗОП - дата на публикуване 26.02.2021 г.

- Одобрен Протокол – дата на публикуване 05.03.2021 г.

- Решение № 5 от 05.03.2021 – дата на публикуване 05.03.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка СОФАРМА ТРЕЙДИНГ – дата на публикуване 29.03.2021 г.

- Договор СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД – дата на публикуване 29.03.2021 г.

- Обявление за приключване на договор Софарма ТРЕЙДИНГ АД - дата на публикуване 03.08.2022

 

4. „Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-55/28.01.2021г. за нуждите на

 МБАЛ" проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч“

- Покана –дата на публикуване 08.02.2021 г.

- Образец на договор –дата на публикуване 08.02.2021 г.

- Одобрен протоколдата на публикуване 02.03.2021 г.

- Решение № 4 от 02.03.2021г.дата на публикуване 02.03.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД – дата на публикуване 29.03.2021 г.

- Договор СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД – дата на публикуване 29.03.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка ФАРКОЛ АД дата на публикуване 29.03.2021 г.

- Договор ФАРКОЛ АД – дата на публикуване 29.03.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД – дата на публикуване 29.03.2021 г.

- Договор ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД – дата на публикуване 29.03.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка ДАНСОН БГ ООД – дата на публикуване 01.04.2021г.

- Договор Дансон -БГ ООД – дата на публикуване 01.04.2021г.

- Обявление за приключване на договор ДАНСОН БГ ООД - дата на публикуване 03.08.2022

- Обявление за приключване на договор СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - дата на публикуване 03.08.2022

- Обявление за приключване на договор ФАРКОЛ АД  - дата на публикуване 03.08.2022

- Обявление за приключване на договор ФЬОНИКС ФАРМА  - дата на публикуване 03.08.2022

 

5. „Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-62/ 01.02.2021г. за нуждите на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч“

- Покана – дата на публикуване 09.02.2021 г.

- Образец на договор – дата на публикуване 09.02.2021 г.

- Съобщение на основание чл.58, ал.3 от ППЗОП - дата на публикуване 15.03.2021г.

- Одобрен протокол 19.03.2021г. - дата на публикуване 19.03.2021г.

- Решение № 6 от 19.03.2021г. - дата на публикуване 19.03.2021г.

- Обявление за възложена поръчка СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД дата на публикуване 16.04.2021 г.

- Договор СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД дата на публикуване 16.04.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка СОЛОМЕД ЕООД – дата на публикуване 03.05.2021 г.

- Договор СОЛОМЕД ЕООД – дата на публикуване 03.05.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД – дата на публикуване 03.05.2021 г.

- Договор ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД – дата на публикуване 03.05.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка ФАРКОЛ АД – дата на публикуване 03.05.2021 г.

- Договор ФАРКОЛ АД – дата на публикуване 03.05.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка МЕДЕКС – дата на публикуване 13.05.2021 г.

- Договор МЕДЕКС – дата на публикуване 13.05.2021 г.

- Обявление за приключване на договор СОЛОМЕД ЕООД - дата на публикуване 03.08.2022

- Обявление за приключване на договор СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - дата на публикуване 03.08.2022

- Обявление за приключване на договор ФАРКОЛ АД - дата на публикуване 03.08.2022

- Обявление за приключване на договор ФЬОНИКС ФАРМА - дата на публикуване 03.08.2022

- Обявление за приключване на договор МЕДЕКС ООД - дата на публикуване 04.12.2023

 

 

6. „Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-102 от 25.02.2021г за нуждите на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч“

- Покана – дата на публикуване 05.03.2021 г.

- Проект на договор – дата на публикуване 05.03.2021 г.

- Съобщение на основание чл.58 ал.3 – дата на публикуване 24.03.2021 г.

- Одобрен протокол от 30.03.2021 - дата на публикуване 30.03.2021 г.

- Решение № 8 от 30.03.2021 - дата на публикуване 30.03.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка СОФАРМА ТРЕЙДИНГ – дата на публикуване 12.04.2021 г.

- Договор СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД – дата на публикуване 12.04.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка МЕДЕКС ООД – дата на публикуване 03.05.2021 г.

- Договор МЕДЕКС ООД – дата на публикуване 03.05.2021 г.

- Договор ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД – дата на публикуване 19.05.2021

- Обявление за възложена поръчка ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД -  дата на публикуване 19.05.2021

- Договор ФАРКОЛ АД - дата на публикуване 20.05.2021

- Обявление за възложена поръчка ФАРКОЛ АД - дата на публикуване 20.05.2021

-  Обявление за приключване на договор МЕДЕКС ООД – дата на публикуване 02.08.2022

-  Обявление за приключване на договор ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД – дата на публикуване 02.08.2022

-  Обявление за приключване на договор СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД – дата на публикуване 02.08.2022

-  Обявление за приключване на договор ФАРКОЛ АД – дата на публикуване 02.08.2022

 

7. „Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-110 от 01.03.2021г за нуждите на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч“

- Покана – дата на публикуване 05.03.2021 г.

- Проект на договор – дата на публикуване 05.03.2021 г.

- Одобрен протокол - дата на публикуване 26.03.2021 г.

- Решение № 7 от 26.03.2021 – дата на публикуване 26.03.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка СОФАРМА ТРЕЙДИНГ – дата на публикуване 12.04.2021 г.

- Договор СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД – дата на публикуване 12.04.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка МЕДЕКС ООД – дата на публикуване 03.05.2021 г.

- Договор МЕДЕКС ООД – дата на публикуване 03.05.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД дата на публикуване 03.05.2021 г.

- Договор ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД– дата на публикуване 03.05.2021 г.

- Обявление за приключване на договор ФЬОНИКС ФАРМА - дата на публикуване 03.08.2022

- Обявление за приключване на договор МЕДЕКС ООД - дата на публикуване 03.08.2022

- Обявление за приключване на договор СОФАРМА ТРЕЙДИНГ - дата на публикуване 03.08.2022

 

8. „Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-151 от 19.03.2021г за нуждите на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч“

- Покана – дата на публикуване 23.03.2021 г.

- Проект на договор – дата на публикуване 23.03.2021 г.

- Решение № 9 от 15.04.2021 г. – дата на публикуване 15.04.2021 г.

- Утвърден протокол – дата на публикуване 15.04.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка ДАНСОН БГ ООД – дата на публикуване 13.05.2021 г.

- Договор ДАНСОН БГ – дата на публикуване 13.05.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка Търговска лига ГАЦ АД – дата на публикуване 13.05.2021 г.

- Договор ТЪРГОВСКА ЛИГА-ГАЦ АД – дата на публикуване 13.05.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка ФАРКОЛ АД – дата на публикуване 13.05.2021 г.

- Договор ФАРКОЛ АД – дата на публикуване 13.05.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка ФЬОНИКС ФАРМА – дата на публикуване 13.05.2021 г.

- Договор ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД – дата на публикуване 13.05.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка МЕДЕКС ООД – дата на публикуване 13.05.2021 г.

- Договор МЕДЕКС ООД – дата на публикуване 13.05.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД – дата на публикуване 16.06.2021

- Договор СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД – дата на публикуване 16.06.2021

- Обявление за приключване на договор ДАНСОН БГ ООД - дата на публикуване 03.08.2022

- Обявление за приключване на договор СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД -  дата на публикуване 03.08.2022

- Обявление за приключване на договор Търговска ЛИГА ГАЦ - дата на публикуване 03.08.2022

- Обявление за приключване на договор ФАРКОЛ АД - дата на публикуване 03.08.2022

- Обявление за приключване на договор ФЬОНИКС ФАРМА - дата на публикуване 03.08.2022

- Обявление за приключване на договор с МЕДЕКС ООД - дата на публикуване 26.09.2022г.

 

9. "Повторна покана за доставка на лекарствен продукт с Анатомо-терапевтичен код-N02AA01 и Международно непатентно наименование /INN/ - Morphine, съгласно РД № 11-277/24.06.2019г. за нуждите на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч"

- Повторна Покана – дата на публикуване 25.03.2021 г.

- Проект на договор – дата на публикуване 25.03.2021 г.

- Протокол № 1 от 05.04.2021 г.  – дата на публикуване 23.04.2021 г.

- Утвърден Протокол № 2 от 22.04.2021 г. – дата на публикуване 23.04.2021 г.

- Решение № 10 от 23.04.2021 г. – дата на публикуване 23.04.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД – дата на публикуване 25.06.2021

- Договор СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД – дата на публикуване 25.06.2021

- Обявление за приключване на договор Софарма ТРЕЙДИНГ АД - дата на публикуване 03.08.2022

 

 

10. „Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-158 от 26.03.2021г за нуждите на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч“

- Покана № 50 от 30.03.2021г. – дата на публикуване 30.03.2021 г.

- Проект на договор – дата на публикуване 30.03.2021 г.

- Решение № 11 от 27.04.2021 – дата на публикуване 27.04.2021 г.

- Протокол от 27.04.2021 – дата на публикуване 27.04.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка ДАНСОН БГ – дата на публикуване 21.05.2021 г.

- Договор ДАНСОН БГ ООД – дата на публикуване 21.05.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка МЕДОФАРМА ЕООД – дата на публикуване 21.05.2021 г.

- Договор МЕДОФАРМА ЕООД – дата на публикуване 21.05.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка ТЪРГОВСКА ЛИГА ГАЦ АД  – дата на публикуване 21.05.2021

- Обявление за възложена поръчка Фаркол АД – дата на публикуване 07.06.2021

- Договор Фаркол АД – дата на публикуване 07.06.2021 г.

- Договор ТЪРГОВСКА ЛИГА ГАЦ АД – дата на публикуване 21.05.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД – дата на публикуване 21.05.2021 г.

- Договор ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД – дата на публикуване 21.05.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка МЕДЕКС ООД – дата на публикуване 31.05.2021 г.

- Договор МЕДЕКС ООД – дата на публикуване 31.05.2021 г.

- Обявление за приключване на договор ДАНСОН БГ - дата на публикуване 04.08.2022

- Обявление за приключване на договор МЕДЕКС ООД- дата на публикуване 04.08.2022

- Обявление за приключване на договор МЕДОФАРМА - дата на публикуване 04.08.2022

- Обявление за приключване на договор ТЪРГОВСКА ЛИГА ГАЦ АД - дата на публикуване 04.08.2022

- Обявление за приключване на договор ФАРКОЛ АД - дата на публикуване 04.08.2022

- Обявление за приключване на договор с ФЬОНИКС ФАРМА ЕООДдата на публикуване 11.08.2022

 

11. „Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-163 от 29.03.2021г за нуждите на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч“

- Покана № 66 от 31.03.2021 г. – дата на публикуване 31.03.2021 г.

- Проект на договор – дата на публикуване 31.03.2021 г.

- Съобщение на основание чл.58, ал.3 от ППЗОП - дата на публикуване 20.04.2021 г.

- Протокол от 28.04.2021 – дата на публикуване 29.04.2021 г.

- Решение № 12 от 28.04.2021г. – дата на публикуване 29.04.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка МЕДЕКС ООД – дата на публикуване 31.05.2021 г.

- Договор МЕДЕКС ООД – дата на публикуване 31.05.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка ДАНСОН БГ – дата на публикуване 31.05.2021 г.

- Договор ДАНСОН БГ ООД – дата на публикуване 31.05.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка МЕДОФАРМА ЕООД – дата на публикуване 31.05.2021 г.

- Договор МЕДОФАРМА ЕООД – дата на публикуване 31.05.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД – дата на публикуване 31.05.2021 г.

- Договор ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД – дата на публикуване 31.05.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АДдата на публикуване 17.06.2021

- Договор СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АДдата на публикуване 17.06.2021

- Обявление за приключване на договор ДАНСОН БГ ООД - дата на публикуване 04.08.2022

- Обявление за приключване на договор СОФАРМА ТРЕЙДИНГ - дата на публикуване 04.08.2022

- Обявление за приключване на договор ФЬОНИКС ФАРМА - дата на публикуване 04.08.2022

- Обявление за приключване на договор с МЕДЕКС ООД-дата на публикуване 26.09.2022г.

- Обявление за приключване на договор за ОП с Медофарма ЕООД - дата на публикуване 16.02.2023

 

12. „Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-164 от 29.03.2021г за нуждите на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч“

- Покана № 67 от 31.03.2021г. – дата на публикуване 31.03.2021 г.

- Проект на договор – дата на публикуване 31.03.2021 г.

- Съобщение на основание чл.58, ал.3 от ППЗОП – дата на публикуване 23.04.2021 г.

- Одобрен Протокол – дата на публикуване 11.05.2021 г.

- Решение № 13 – дата на публикуване 11.05.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка МЕДЕКС ООД – дата на публикуване 31.05.2021 г.

- Договор МЕДЕКС ООД – дата на публикуване 31.05.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка МЕДОФАРМА ЕООД – дата на публикуване 31.05.2021 г.

- Договор МЕДОФАРМА ЕООД – дата на публикуване 31.05.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка ТЪРГОВСКА ЛИГА ГАЦ АД –дата на публикуване 31.05.2021 г.

- Договор ТЪРГОВСКА ЛИГА ГАЦ АД – дата на публикуване 31.05.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД – дата на публикуване 31.05.2021 г.

- Договор ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД – дата на публикуване 31.05.2021 г.

- Обявление за приключване  на договор МЕДЕКС ООД - дата на публикуване 04.08.2022

- Обявление за приключване  на договор ТЪРГОВСКА ЛИГА ГАЦ - дата на публикуване 04.08.2022

- Обявление за приключване  на договор ФЬОНИКС ФАРМА - дата на публикуване 04.08.2022

- Обявление за приключване на договор МЕДОФАРМА  - дата на публикуване 22.05.2023

 

13. „Доставка на лекарствени продукти до 31.12.2021г. с Международно непатентно наименование INN : Cefoperazone-2000 mg, Meropenem, Azitromycin, Cefoperazone/SULBACTAM, Amoxicilline/clavulanic acid,  Cefuroxime-1500 mg, Ceftriaxone, Linezolid и Vancomycin по Рамково споразумение РД 11-158/26.03.2021г. за нуждите на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов" АД Ловеч"

- Покана – дата на публикуване 21.09.2021г

- Проект на договор – дата на публикуване 21.09.2021г

- Протокол от 11.10.2021г на оценителната комисия – дата на публикуване 13.10.2021г

- Решение № 17 от 13.10.2021- дата на публикуване 13.10.2021г

- Обявление за възложена поръчка МЕДОФАРМА ЕООД– дата на публикуване 04.11.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка ТЪРГОВСКА ЛИГА ГАЦ АД – дата на публикуване 04.11.2021 г.

- Договор МЕДОФАРМА ЕООД – дата на публикуване 04.11.2021 г.

- Договор Търговска ЛИГА ГАЦ АД – дата на публикуване 04.11.2021 г.

- Договор ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД – дата на публикуване 29.11.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД – дата на публикуване 29.11.2021 г.

- Обявление за възложена поръчка Фьоникс Фарма ЕООД – дата на публикуване 13.12.2021 г.

- Договор ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД – дата на публикуване 13.12.2021 г.

- Обявление за приключване на договор ФЬОНИКС ФАРМА - дата на публикуване 04.08.2022

- Обявление за приключване на договор ТЪРГОВСКА ЛИГА ГАЦ - дата на публикуване 04.08.2022

- Обявление за приключване на договор за ОП МЕДОФАРМА - дата на публикуване 23.05.2023

- Обявление за приключване на договор за ОП ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД - дата на публикуване 22.05.2023