ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки при МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, създадени и утвърдени на основание Чл.8б от Закона за обществените поръчки
- дата на публикуване 25.11.2014 г.

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки при МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, създадени и утвърдени на основание Чл.8б от Закона за обществените поръчки - дата на публикуване 30.09.2014 г.

-----------------------------------------------------

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, създадени и утвърдени на основание Чл.22г от Закона за обществените поръчки - дата на публикуване 30.09.2014 г.