ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Събиране на оферти с обява/покана

НОВИНИ

Публични покани

 

Вътрешен конкурентен избор

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

Дарения

 ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ - 2016 г.
---------------------------------------------------------------------

Обявление за предварителна информация № 715453 - дата на публикуване 24.02.2016 г.

Обявление за предварителна информация № 715456 - дата на публикуване 24.02.2016 г.

Обявление за предварителна информация № 715458 - дата на публикуване 24.02.2016 г.

Обявление за предварителна информация № 715459 - дата на публикуване 24.02.2016 г.

Обявление за предварителна информация № 715460 - дата на публикуване 24.02.2016 г.

Обявление за предварителна информация № 715489 - дата на публикуване 24.02.2016 г.ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ - 2015 г.
---------------------------------------------------------------------

Обявление за предварителна информация № 647696 - дата на публикуване 11.02.2015 г.

Обявление за предварителна информация № 647697 - дата на публикуване 11.02.2015 г.

Обявление за предварителна информация № 647698 - дата на публикуване 11.02.2015 г.

Обявление за предварителна информация № 647699 - дата на публикуване 11.02.2015 г.

Обявление за предварителна информация № 647702 - дата на публикуване 11.02.2015 г.


 

© 2008 МБАЛ - ЛОВЕЧ