МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

Начало

За нас

Администрация

Мед.структури

Мед.център

Връзки

Друго

 

Кариери

 

 

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

последна
актуализация

КАРИЕРИ

МБАЛ-Ловеч АД обявява следните позиции за работа:

 

- Счетоводител

- Оперативен счетоводител

- Шофьори

- Медицински сестри

- Рентгенови лаборанти

- Клинични лаборанти

 

 

МБАЛ-Ловеч АД обявява следните позиции за работа:

 

- Лекар специализант по Акушерство и гинекология – 1 щатна бройка

- Лекар специализант по Ендокринология и болести на обмяната – 2 щатни бройки

- Лекар специализант по Пневмология и фтизиатрия – 2 щатни бройки

- Лекар специализант по Педиатрия – 1 щатна бройка

- Лекар специализант по Инфекциозни болести  – 1 щатна бройка

- Лекар специализант по Неонатология – 1 щатна бройка

- Лекар специализант по Нервни болести – 1 щатна бройка

- Лекар специализант по Трансфузионна хематология – 1 щатна бройка

- Лекар специализант по Анестизиология и интензивно лечение – 1 щатна бройка

- Лекар специализант по Образна диагностика – 1 щатна бройка

- Лекар специализант по Ушно-носни-гърлени болести – 1 щатна бройка

- Лекар специализант по Хирургия – 1 щатна бройка

- Лекар специализант по Спешна медицина – 1 щатна бройка

- Лекар специализант по Обща и клинична патология – 1 щатна бройка

- Лекар специализант по Нефрология – 1 щатна бройка

- Лекар специализант по Съдебна медицина и Деонтология – 1 щатна бройка

 

 

 

 

 

 

 

МБАЛ-Ловеч АД обявява следните позиции за работа:

 

1. Спешно отделение – 3 бр. лекари, специалност Спешна медицина е с предимство

2. ОТХ – лекар по Трансфузионна хематология

3. Анестезиология и интензивно лечение – 2 бр

4. Пулмология – 1бр.

5. Акушерство и гинекология – 3 бр.

6. Ортопедия – 2 бр.

7. Гастроентерология – 1 бр.

8. Образна диагностика – 2 бр.

 

Медицински специалисти – бакалаври и магистри

 

Медицински сестри

 

Санитари

 

Болногледачи – почасово

 

Парамедици

 

 

  

© 2008-2020 МБАЛ - ЛОВЕЧ