МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

Начало

За нас

Администрация

Мед.структури

Мед.център

Връзки

Друго

 

 

Кариери

 

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

последна
актуализация

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР -
ЛОВЕЧ" ЕООД

068/ 667 + вътр. 238, 328, 397, 554

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ЛОВЕЧ ЕООД кани всички заинтересовани лица - финансови институции по

смисъла на Закона за кредитните институции (ЗКИ), за участие в процедура с предмет: “Избор на

обслужваща банка за нуждите на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ЛОВЕЧ ЕООД

 

1. Покана – дата на публикуване 30.05.2024

2. Образци и приложение - дата на публикуване 30.05.2024

 

 

 

ПОКАНА С ПРЕДМЕТ : “Избор на обслужваща банка за нуждите на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ЛОВЕЧ ЕООД” на основание чл.28, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, приет с ПМС № 85 от 30.04.2020г. МС.

Крайният срок за получаване на оферти : до 16:00 часа на 14.06.2022г. - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – ЛОВЕЧ ЕООД регистратура,  партерен етаж на МБАЛ“Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД Ловеч, 5500 Ловеч, ул.Съйко Съев № 27.

Отваряне на оферти : 15.06.2022 г от 10:00ч, библиотеката на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД Ловеч, адрес гр. Ловеч, ул.Съйко Съев № 27, етаж.2, административна част. Покана

1.         Покана – дата на публикуване 30.05.2022г.

2.         Образци и приложения - дата на публикуване 30.05.2022г.

3.         Протокол от работата на комисията - дата на публикуване 17.06.2022

 

Медицинският център се намира в партерния етаж на МБАЛ - Ловеч. Центърът работи по договор с РЗОК и разполага с медицинска апаратура за извършване на ехографски изследвания, 24-часов ЕКГ холтеров запис на сърдечната дейност и кръвното налягане, фиброгастроскопия, колпоскопия, цистоскопия. В него функционират следните кабинети : ортопедичен кабинет ( д-р Н.Александров, д-р Й.Дренски), хирургичен кабинет (д-р В.Маринов, д-р В.Петров, д-р Б.Станчева,дД.Дочев), педиатричен кабинет (д-р Д.Пенева, д-р Д.Петрова, д-р Д.Стойчева), психиатричен кабинет (д-р К.Едрева, д-р М.Петракиева), кабинет инфекциозни болести (д-р Р.Нановска), очен кабинет (д-р Б.Банков), неврологичен кабинет (д-р И.Иванов, д-р Е.Даскалов, д-р Ц.Цанкова), акушеро-гинекологичен кабинет (д-р С.Опанова, д-р Д.Атанасов), кабинет по съдова хирургия (д-р Л.Несторова, д-р В.Минчев),  пневмофтизиатричен кабинет (д-р И.Колева)
Към Медицинския център работи Медико-диагностична лаборатория за извършване на клинично-химични и хематологични изследвания, уринен анализ, коагулация. Работното време е от понеделник до петък от 8.00 до 17.00 часа.


Управител "Медицински център - Ловеч" - Д-р И.Казакова

 

© 2008-2019 МБАЛ - ЛОВЕЧ