МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ
мед.център
 
 
 
последна
актуализация
17.08.2016
"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР -
ЛОВЕЧ" ЕООД

068/ 667 + вътр. 238, 328, 397, 554
Медицинският център се намира в партерния етаж на МБАЛ - Ловеч. Центърът работи по договор с РЗОК и разполага с медицинска апаратура за извършване на ехографски изследвания, 24-часов ЕКГ холтеров запис на сърдечната дейност и кръвното налягане, фиброгастроскопия, колпоскопия, цистоскопия. В него функционират следните кабинети : ортопедичен кабинет (д-р П.Шехеров, д-р Н.Александров, д-р Й.Дренски), хирургичен кабинет (д-р В.Маринов, д-р В.Петров, д-р Б.Станчева), педиатричен кабинет (д-р Д.Пенева, д-р Д.Петрова, д-р Д.Стойчева), психиатричен кабинет (д-р К.Едрева, д-р М.Петракиева), кабинет инфекциозни болести (д-р Р.Нановска), очен кабинет (д-р Б.Банков), кардиологичен кабинет (д-р А.Митов), урологичен кабинет (д-р Кр.Стефанов), неврологичен кабинет (д-р И.Иванов, д-р Е.Даскалов), акушеро-гинекологичен кабинет (д-р С.Опанова, д-р Д.Атанасов), кабинет по съдова хирургия (д-р Л.Несторова), ендокринологичен кабинет (д-р Д.Митова), пневмофтизиатричен кабинет (д-р А.Беров), нефрологичен кабинет (д-р А.Начков).
Към Медицинския център работи Медико-диагностична лаборатория за извършване на клинично-химични и хематологични изследвания, уринен анализ, коагулация. Работното време е от понеделник до петък от 8.00 до 17.00 часа.


Управител "Медицински център - Ловеч" - Д-р П. ГЕНОВА