МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

начало

за нас

администрация

мед.структури

мед.център

връзки

друго

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 НАШАТА

ВИЗИТКА

Име : Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р. Параскев Стоянов АД" - гр. Ловеч

Сфера на дейност : Здравеопазване

Съвет на директорите : Председател
Виктор Таслаков
                                        Зам.председател
Анелия Дюлгерова-Ангелова
                                       
Янко Кочев


Изпълнителен директор :
Янко Кочев

Адрес : Ловеч 5500, ул. "Съйко Съев" 27

Телефони:

 

068/ 667 + вътрешен ( автоматичен код за връзка с болницата );

 

068/ 603381 + вътрешен за определено отделение или звено;

068/ 603370 Администрация

Факс : 068/ 603371

e-mail : mbal_lovech@abv.bg

Форма за обратна връзка

 

© 2008-2019 МБАЛ - ЛОВЕЧ