МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ
за нас
 
 
 
последна
актуализация
17.08.2016
НАШАТА

ВИЗИТКА
Име : Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р. Параскев Стоянов АД" - гр. Ловеч

Сфера на дейност : Здравеопазване

Съвет на директорите : Радослав Кирилов Щербаков(председател),
                                        Д-р Пламен Върбанов Върбанов(зам.-председател),
                                        Д-р Татяна Ганчева Борисова

Изпълнителен директор : Д-р Татяна Ганчева Борисова

Адрес : Ловеч 5500, ул. "Съйко Съев" 27

Телефон :  068/ 603370
                   068/ 603381 (+вътрешен за определено отделение или звено),
                   автоматичен код за връзка с болницата 068/ 667 + вътрешен

Факс : 068/ 603371

e-mail : mail@mbal-lovech.com ; mbal_lovech@abv.bg

Форма за обратна връзка