ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Събиране на оферти с обява/покана

НОВИНИ

Публични покани

Вътрешен конкурентен избор

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

Дарения


На тази страница ще бъдат публикувани всички, обявени от МБАЛ Ловеч, процедури по ЗОП и публични покани, както и свързаните с тях документи, приложения и указания.

За подробности, относно възлагането на обществени поръчки и поддържането на Профила на купувача, разгледайте Вътрешните правила.

За всякакви други въпроси и уточнения се обръщайте към Полина Христова-икономист обществени поръчки към МБАЛ Ловеч, тел: 068/ 667 250, e-mail: mbal_lovech@abv.bg

Форма за обратна връзка

 

Информация за приключване на договори - дата на публикуване 01.08.2018 г.

 

Информация за приключване на договори - дата на публикуване 31.07.2018 г.


Информация еЕЕДОП - дата на публикуване 03.04.2018 г.

 

 

 

© 2008-2020 МБАЛ - ЛОВЕЧ