МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

начало

за нас

администрация

мед.структури

мед.център

връзки

друго

 

НОВИНИ

 

 

 

За Вас Пациенти !

 

 

профил на купувача

 

 

МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД
Адрес: 5500 Ловеч
ул. "Д-р Съйко Съев" 27
068/ 603 381, 068/ 603 389
факс 068/ 603 371
автоматичен код 068/ 667 + вътрешен

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

!!! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

 

29.11.2017 г.  МБАЛ – Ловеч получи дарение по благотворителна инициатива на Президента на Република България - „Българската Коледа”. Фирма „Илан Медицинска Апаратура“ ООД дари „Инфузионна помпа TECHNIC I в Отделение „Неонатология“  с началник отделение д-р Станчева. Повече информация ще бъде публикувана скоро в раздел НОВИНИ.

 

 

20.09.2018 г. ВАЖНО!!! НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКОТО ЗДРАВЕ 2014-2020 г.   МБАЛ "Професор д-р Параскев Стоянов "АД ЛОВЕЧ ИЗВЪРШВА НЕОНАТОЛОГИЧЕН СЛУХОВ СКРИНИНГ НА ВСИЧКИ НОВОРОДЕНИ ДЕЦА.
тел.за връзка 068 667354 /д-р СТАНЧЕВА н-к НЕОНАТОЛОГИЯ/

 

 

07.09.2018 г.  Обновени са процедури по ЗОП от МБАЛ Ловеч и публични покани, както и свързаните с тях документи, приложения и указания в раздел Профил на купувача.

 

 

 

 

Многопрофилна болница за активно лечение "Професор д-р Параскев Стоянов" АД - гр. Ловеч предлага качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението, снижаване на заболеваемостта и смъртността и подобряване качеството на живота на хората, живеещи на територията на град Ловеч.
Цялостната дейност на МБАЛ Ловеч е насочена към запазване на водещо място в областта на многопрофилна стационарна дейност за активно лечение на територията на град Ловеч чрез:
-Екип от висококвалифицирани медицински специалисти;
-Взаимодействие и сътрудничество с лечебни и здравни заведения за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, болнична помощ, обществена профилактика и санитарен контрол, с НПО за социални дейности и други институции;
-Инвестиране на ресурси в медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигането на високите стандарти в болничната помощ.
Към МБАЛ Ловеч работи отделение за трансфузионна хематология, обслужващо лечебните заведения от областта. В МБАЛ "Проф. д-р П. Стоянов" АД - гр. Ловеч денонощно работят дежурни екипи.
Приемът на спешните случаи се извършва 24 часа в денонощието, а на останалите пациенти в приемно консултативните кабинети. Болничните стаи са с по 2 и 3 легла.
Лечебното заведение се явява естествен специализиран център за оказване на болнична помощ на пациенти от града и прилежащите към него общински центрове.
МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД гр. Ловеч е с много добро разположение, добра осигуреност с всички основни и необходими компоненти на материалната инфраструктура.
Най-ценната част от ресурсите на болницата е висококвалифицирания медицински персонал.
МБАЛ - Ловеч е член на РСБ "Стара планина" от 2001 г.

 

 

 

 

© 2008-2019 МБАЛ – ЛОВЕЧ  / Хостинг dom.bg