МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ
 
 
 
последна
актуализация
17.08.2016
ОТДЕЛЕНИЕ ПО
УРОЛОГИЯ

068/ 667 + вътр. 262, 272, 282
Отделението по урология е самостоятелна структурна единица от МБАЛ Ловеч. Разположено на VIII етаж в основния корпус на болницата. Отделението по урология оказва планова и спешна помощ на пациентите. Отделението гарантира денонощна специализирана медицинска помощ на всички нуждаещи се пациенти от областта. На пациентите е осигурено 12-часово наблюдение от лекар специалист, а спешните случаи са обезпечени с екип на разположение. В отделението се извършват първични, вторични и консултативни прегледи; диагностика, консервативно и оперативно лечение на болни със заболявания на пикочополовата система; трансуретрална резекция при заболявания на простатната жлеза. Разполага с апарат за интракорпорална литотрипсия. За осъществяване на лечебно-диагностичната си дейност, отделението използва съвременна апаратура - цистоскоп и ехограф.
Консултативни прегледи се осъществяват в приемно-консултативния кабинет по график.
За спешни случаи отделението разполага с екипи на разположение.

Началник отделение - Д-р Кр. СТЕФАНОВ, ДМ

Ординатори - Д-р Г. ГУНЕВ, Д-р Р. ЛЬОСКОВА, Д-р П. ДОБРЕВСКА

Старша мед. сестра - А. ЧАУШЕВА