МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

17.08.2016

начало

за нас

администрация

мед.структури

мед.център

връзки

друго

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

последна
актуализация

ОТДЕЛЕНИЕ ПО
УРОЛОГИЯ

068/ 667 + вътр. 262, 272, 282

Отделението по урология е самостоятелна структурна единица от МБАЛ Ловеч. Разположено на VIII етаж в основния корпус на болницата. Отделението по урология оказва планова и спешна помощ на пациентите. Отделението гарантира денонощна специализирана медицинска помощ на всички нуждаещи се пациенти от областта. На пациентите е осигурено 12-часово наблюдение от лекар специалист, а спешните случаи са обезпечени с екип на разположение. В отделението се извършват първични, вторични и консултативни прегледи; диагностика, консервативно и оперативно лечение на болни със заболявания на пикочополовата система; трансуретрална резекция при заболявания на простатната жлеза. Разполага с апарат за интракорпорална литотрипсия. За осъществяване на лечебно-диагностичната си дейност, отделението използва съвременна апаратура - цистоскоп и ехограф.
Консултативни прегледи се осъществяват в приемно-консултативния кабинет по график.
За спешни случаи отделението разполага с екипи на разположение.


В момента не работи


Началник отделение -  

Ординатори -

Старша мед. сестра -

 

© 2008 МБАЛ - ЛОВЕЧ