МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

начало

за нас

администрация

мед.структури

мед.център

връзки

друго

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

последна
актуализация

ОТДЕЛЕНИЕ ПО
ТРАНСФУЗИОННА
ХЕМАТОЛОГИЯ

068/ 667 + вътр. 318, 201

Отделението е разположено в самостоятелно обособена част от основния корпус на болницата. Разполага с: донорен сектор; експедиция; имунохематологична лаборатория; изопрологична лаборатория. Основна дейност на ОТХ е кръвонабирането - промоция на доброволното и безвъзмездно кръвонабиране; подбор на донорите на кръв и кръвни ставки; контрол на срока на годност на кръвните ставки. ОТХ снабдява лечебните заведения на територията на област Ловеч с кръв и кръвни ставки. То гарантира 24-часово обслужване на нуждаещите се от спешна и планова хемотрансфузионна терапия. В отделението се извършват : изследване на кръвна група и Rh директен и кръстосан метод; изследване на еритроцитни тела; изследване на MVDRL; изследване за съвместимост; кръвовземане и освидетелствуване на кръводарители; експедиция на кръв и кръвни ставки; картотекиране на безвъзмездните кръводарители, трансфузионен надзор. В отделението работят висококвалифицирани медицински специалисти. За спешни кръвонабирания и снабдяване с кръв и кръвни ставки отделението разполага с екипи на разположение.

Началник отделение- Д-р А. Ангелова

Лекари - Д-р Г. Петкова

Старша мед. сестра - С. ЦВЕТАНОВА

 

 

 

© 2021 МБАЛ - ЛОВЕЧ