МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

17.08.2016

начало

за нас

администрация

мед.структури

мед.център

връзки

друго

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

последна
актуализация

ТРУДОВО-ЕКСПЕРТНА
ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ

068/ 667 + вътр. 392, 325

Медицинската експертиза на работоспособността е неразделна част от диагностично-лечебната дейност на лечебното заведение. ТЕЛК ОБЩ - Ловеч освидетелства лицата по повод на:

- временна неработоспособност;
- трайно намалена или загубена работоспособност;
- други поводи, предвидени в нормативните актове.

Началник - Д-р П. ГЕНОВА

Лекари - Д-р М. АТАНАСОВА

 

© 2021 МБАЛ - ЛОВЕЧ