МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ
 
 
 
последна
актуализация
17.08.2016
ТРУДОВО-ЕКСПЕРТНА
ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ

068/ 667 + вътр. 392, 325
Медицинската експертиза на работоспособността е неразделна част от диагностично-лечебната дейност на лечебното заведение. ТЕЛК ОБЩ - Ловеч освидетелства лицата по повод на:

- временна неработоспособност;
- трайно намалена или загубена работоспособност;
- други поводи, предвидени в нормативните актове.

Началник - Д-р Д. МИНКОВА

Лекари - Д-р С. ПУШКАРОВ, Д-р П. ГЕНОВА, Д-р Г. ПЕТРОВ