МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ
 
 
 
последна
актуализация
17.08.2016
ОТДЕЛЕНИЕ ПО
СЪДЕБНА МЕДИЦИНА

068/ 667 + вътр. 202, 203
В отделението се извършват:
- съдебно-медицински експертизи - оглед и аутопсия на починали от насилствена и ненасилствена /скоропостижна/ смърт по искане на органите на правораздаването;
- прегледи /освидетелстване/ на живи лица във връзка с квалификацията на телесните повреди за наказателно-правната и гражданско-правната практика по нареждане на органите на правораздаването, по желание на пострадалите, техните родители и настойници;
- съдебно-медицински експертизи по писменни данни - по документи и материали от следствени и съдебни дела;
- аутопсии на всички починали извън стационара без уточнена диагноза.Началник отделение - Д-р М. ГАЗЕМБА