МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

начало

за нас

администрация

мед.структури

мед.център

връзки

друго

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

 

СПЕШНО
ОТДЕЛЕНИЕ

068/ 667 + вътр. 218, 403

Спешно отделение е разположено на I-ви етаж в основния корпус на болницата. Представлява обособена територия в лечебното заведение за болнична помощ с непосредствен достъп за транспортни средства. Структурата на отделението включва : място за информационно обслужване и регистрация на пациентите; лекарски кабинети; чакалня; противошокова зала;манипулационна зала; зала за диагностично уточняване и наблюдение; помещение за съхранение на лекарствени препарати, медицински изделия, апаратура и инвентар; помещение за спешния екип; санитарни възли за персонала и пациентите. В спешно отделение към МБАЛ - Ловеч се извършват всички медицински дейности, насочени към възстановяване на остро настъпили животозастрашаващи нарушения и поддържане виталните функции на организма и към предотвратяване на : смърт; тежки или необратими морфологични и функционални увреждания на жизнено значими органи и системи; усложнения при родилки, застрашаващи живота на майката или плода. Пациенти на спешно отделение са и : болни и пострадали, потърсили сами помощ в спешното отделение; жени със започващо раждане или аборт; деца до 1 година, за които е потърсена медицинска помощ; болни и пострадали, при които не може да се прецени характера и тежестта на заболяването.

Началник отделение - д-р НИКОЛАЙ ДЯКОВ

Ординатори – д-р Руска Косева, д-р Владимир Дочев, д-р Моабособе Жак,Старша мед. сестра -  Пламка Сярова

 

© 2008 -2019 МБАЛ - ЛОВЕЧ