МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

начало

за нас

администрация

мед.структури

мед.център

връзки

друго

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

последна
актуализация

ОТДЕЛЕНИЕ ПО
ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

068/ 667 + вътр. 206, 389

Отделението по пневмология и фтизиатрия е разположено на V етаж в основния корпус на болницата.
В отделението са разкрити следните сектори :
- Пулмологичен сектор;
- Пневмофтизиатричен сектор;
- Приемно-консултативен кабинет.
В отделението се извършва спешен и планов прием на пациентите с белодробни заболявания. Отделението осигурява 24-часово наблюдение на болните от лекар. В отделението по пневмология и фтизиатрия се извършват първични и вторични прегледи, диагностика и лечение на белодробни заболявания. Приемат се пациенти по спешност 24 часа в денонощието. В отделението се извършват фибробронхоскопски изследвания, ФИД от лекари със съответната квалификация. В лечебно-диагностичния процес е гарантирана окончателната диагноза, включваща характеристика на заболяването.Началник отделение - Д-р М. КИРОВ

Ординатори - Д-Р Ц. ЦАНЕВА, Д-Р В.ГЕОРГИЕВ

Старша мед.сестра - С. СТЕФКОВА

 

© 2023 МБАЛ - ЛОВЕЧ