МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ
 
 
 
последна
актуализация
17.08.2016
ОТДЕЛЕНИЕ ПО
ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ

068/ 667 + вътр. 206, 389
Отделението по пневмология и фтизиатрия е разположено на V етаж в основния корпус на болницата.
В отделението са разкрити следните сектори :
- Пулмологичен сектор;
- Пневмофтизиатричен сектор;
- Приемно-консултативен кабинет.
В отделението се извършва спешен и планов прием на пациентите с белодробни заболявания. Отделението осигурява 24-часово наблюдение на болните от лекар. В отделението по пневмология и фтизиатрия се извършват първични и вторични прегледи, диагностика и лечение на белодробни заболявания. Приемат се пациенти по спешност 24 часа в денонощието. В отделението се извършват фибробронхоскопски изследвания, ФИД от лекари със съответната квалификация. В лечебно-диагностичния процес е гарантирана окончателната диагноза, включваща характеристика на заболяването.Началник отделение - Д-р М. КИРОВ

Ординатори - Д-р А. БЕРОВ, Д-р С. КИНОВА, Д-Р Ц. ЦАНЕВА, Д-Р М. СТАНИМИРОВА,
Д-р Ц. АНГЕЛОВА

Старша мед.сестра - С. МИДИЕВА