МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ
 
 
 
последна
актуализация
17.08.2016
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

068/ 667 + вътр. 302, 203
Отделението включва:
- хистологична и цитологична лаборатория;
- аутопсионна зала;
- хистотека за съхранение на парафинови блокчета и хистологични препарати.

В отделението се извършват хистологични и цитологични изследвания, изпратени от клиничните отделения на болницата и други лечебни заведения на територията на областта. Хистологичната и цитологичната диагностика са насочени към доказване или отхвърляне на злокачествени туморни заболявания.
Началник отделение - Д-р П. ЦВЕТКОВ

Ординатори - Д-р О. ПАШЕВ

Старши лаборант - Т. КАЛЧЕВА