МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

17.08.2016

начало

за нас

администрация

мед.структури

мед.център

връзки

друго

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

последна
актуализация

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

068/ 667 + вътр. 302, 203

Отделението включва:
- хистологична и цитологична лаборатория;
- аутопсионна зала;
- хистотека за съхранение на парафинови блокчета и хистологични препарати.

В отделението се извършват хистологични и цитологични изследвания, изпратени от клиничните отделения на болницата и други лечебни заведения на територията на областта. Хистологичната и цитологичната диагностика са насочени към доказване или отхвърляне на злокачествени туморни заболявания.


Ординатори - Д-р З. ВАСИЛЕВА, Д-р С. МАТЕВА
Старши лаборант - Т. КАЛЧЕВА

 

© 2021 МБАЛ - ЛОВЕЧ