МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

17.08.2016

начало

за нас

администрация

мед.структури

мед.център

връзки

друго

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

последна
актуализация

ОТДЕЛЕНИЕ ПО
УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ


068/ 667 + вътр. 313, 363

Отделението по ушно-носно-гърлени болести е самостоятелна структурна единица от МБАЛ - Ловеч. Разположено е на VII етаж в основния корпус на болницата. Отделението оказва планова и спешна помощ на пациентите, гарантира денонощна специализирана медицинска помощ на всички нуждаещи се пациенти. В отделението се извържват първични, вторични и консултативни прегледи; диагностика, консервативно и оперативно лечение на болни със заболявания на ОРЛ-органи. За осъществяване на лечебно-диагностичната си дейност отделението използва съвременна апаратура - операционен микроскоп, две операционни маси, един универсален ОРЛ-стол, набор за микроларингохирургия, бронхоскопиригиден за деца и възрастни, ригиден езофагоскоп, пълен набор бужове и щипки за чужди тела, набор за спешна трахеотомия. Консултативни прегледи се осъществяват в приемно-консултативния кабинет, ежедневно по график.
За спешни случаи отделението разполага с екипи на разположение.


Началник отделение - Д-р Ст. СТОЯНОВ

Ординатори -
Старша мед.сестра - А. АСЕНОВА-ХРИСТОВА

 

© 2008 МБАЛ - ЛОВЕЧ