МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

начало

за нас

администрация

мед.структури

мед.център

връзки

друго

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

последна
актуализация

ОТДЕЛЕНИЕ ПО
УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ


068/ 667 + вътр. 313, 363

      Отделението по Ушно-Носно-Гърлени болести е самостоятелна структурна единица от МБАЛ - Ловеч. Разположено е на VII етаж в основния корпус на Болницата. За достъпна, навременна и квалифицирана помощ на нуждаещите се пациенти, УНГ отделение обявява всяка сряда “Ден на отворени врати“. Провеждат се безплатни медицински прегледи без заплащане и направления а на нуждаещите се пациенти със намаление на слуха ще се провеждат безплатни замервания на слуха със съвременен аудиологичен апарат. Безплатните прегледи, изследвания  и консултации ще се извършват всяка сряда от 10.00 ч. до 13.00 ч. в Ушно Носно Гърлено отделение на 7-мия етаж в МБАЛ-АД гр. Ловеч. Отделението оказва планова и спешна помощ и гарантира денонощна специализирана медицинска помощ на всички нуждаещи се пациенти. В отделението се извършват първични, вторични и консултативни прегледи; диагностика, консервативно и оперативно лечение на болни със заболявания на УНГ-органите. За осъществяване на лечебно-диагностичната си дейност отделението използва съвременна апаратура - универсален УНГ-стол, аудиометър и нистагмограф. Консултативни прегледи се осъществяват в приемно-консултативния кабинет, ежедневно по график.
За спешни случаи отделението разполага с екипи на разположение.
УНГ отделение разполага със самостоятелна нова,
съвременна и модерна операционна зала оборудвана със операционен микроскоп, операционна маса, операционен стол, електронож, електрокоагулатор, набор за трахеотомия, набор за отстраняване на чужди тела и друга техника и инстументариум.

      В УНГ отделение функционира Лекарска Консултативна Комисия, която е единствена на територията на област Ловеч. В нея се издават Протоколи за освидетелстване пред ТЕЛК, Протоколи за слухопротезиране и продължаване на болнични листи.

В УНГ отделение се извършват следните дейности:

    - Шев и пластика при разкъсно контузни рани в областта на лицето и УНГ органите;

    - Премахване на чужди тела от областта на УНГ органите;

    - Диагностика и лечение на заболявания на външното, средното и вътрешното ухо; остър и хроничен отит и операции свързани с техните усложнения; консервативно лечение на периферни заболявания на вестибуларния апарат и заболявания на слуховия нерв;

    - Слухоподобряващи операции и пластика на спукано тъпанче;

    - Извършване на операции подобряващи функцията на носното дишане и лечение на околoносните кухини-корекция и наместване на външен нос, рино и септопластика, отстраняване на носни полипи, операции и пункция при заболявания на синусите;

    - Оперативно лечение на остри и хронични заболявания на тонзилите- инцизия на перитонзиларен, ретрофарингеален и парафаренгиален абсцеси, отстраняване на сливици и премахване на трета сливица;

    - Лечение в областта на езика и слюнчените жлези;

    - Ранна диагностика и оперативно лечение на доброкачествени и злокачествени новообразувания;

    -Терапевтично и оперативно лечение при възпалителни заболявания, формации и абсцеси

 в областта на лицето и шията;

    - Отстраняване на образувания в устната кухина и областта на лицето и шията;

    - Реконструктивни пластични операции с тъканен дефект по различни методики

 

В УНГ ОТДЕЛЕНИЕ РАБОТЯТ СЛЕДНИТЕ ЛЕКАРИ
 
      Д-р Станимир Стоянов –Специалист по „УНГ болести“ при МБАЛ-АД гр. Ловеч GSM:0889503793

Проведени курсове и квалификации: Слухопротезиране и аудиометрия; Невроотология-електонистагмография

Участие в научни форуми и конференции в страната и чужбина: Сертификат за участие в Научна Конференция „Съвременни концепции в лечението на Ушите, Носа и Гърлото“; Сертификат за участие в Научна Конференция по Аудиология; Сертификат от Национална Конференция по Алергология в Оториноларингологията; Сертификат от Конгрес по Дигитални Технологии и съвременни изследвания в Аудиологията и др.


      Д-р Цветомир Стоянов - Специалист по „УНГ болести“; Специализант „Лицево – челюстна хирургия“/работи по граждански договор към УНГ отделeние при МБАЛ-АД гр. Ловеч по всички клинични пътеки с НЗОК/ GSM:0887206929

Проведени курсове: Корективна ринопластика; Възстановителна хирургия на лицето с локални ламба; Естетични операции на лицето-блефаропластика

 

      Д-р Христо Нейков - Специалист по „УНГ болести“ при МБАЛ-АД гр. Ловеч, Проведени курсове:Аудиология и Травматология

 

      Д-р Мартин Лалев Ординатор в УНГ отделение при МБАЛ-АД гр. Ловеч

Научни интереси: в областта на Оториноларингологията и Травматологията

 

СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА НА  УНГ отделение при МБАЛ-АД гр. Ловеч –  Анелия Христова - Магистър по „Управление на Здравни грижи“

 

СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ИМАТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРОФИЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА АУДИОМЕТРИЯТА, ХИРУРГИЧНА И ОПЕРАЦИОННА ТЕХНИКА И СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ В МЕДИЦИНАТА

 

 

 

Началник отделение - Д-р Ст. СТОЯНОВ

Ординатори – Д-р Р. Иванов, Д-р Хр. Нейков

 

 

 

 

 

© 2021 МБАЛ - ЛОВЕЧ