МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ
 
 
 
последна
актуализация
17.08.2016
ОТДЕЛЕНИЕ ПО
ОЧНИ БОЛЕСТИ


068/ 667 + вътр. 364, 271
Отделението по очни болести е разположено на VI етаж в основния корпус на болницата. Отделението оказва планова и спешна помощ на пациентите. В отделението се извършват първични, вторични и консултативни прегледи; диагностика, консервативно и оперативно лечение на болни със заболявания на окото и придатъците му, лазер лечение при диабет, глаукома, катаракта. За осъществяване на лечебно-диагностичната си дейност отделението използва съвременна апаратура : авторефрактометър, пневматичен тонометър; апарат за изчисление на лещи; пахиметър; Голдман тонометър; В-скен; як-лазер - извършва се от лекар с необходимата квалификация; Аргон или диоден лазер; фундус камера за флуоресцеинова ангиография; факоемулсификатор - извършва се от лекар с необходимата квалификация; фундус камера при тясна зеница.
Консултативни прегледи се осъществяват в приемно-консултативния кабинет, ежедневно по график. За спешни случаи отделението разполага с екипи на разположение.


Началник отделение - Д-р П. НЕШЕВ

Ординатори - Д-р Р. ЦАНОВА, Д-р М. СПАСОВА-АНГЕЛОВА

Старша мед.сестра - Г. ТАБАКОВА