МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ
 
 
 
последна
актуализация
17.08.2016
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И
РЕХАБИЛИТАЦИОННА
МЕДИЦИНА

068/ 667 + вътр. 351, 301
Отделението е разположено на I-ви етаж в основната сграда на болницата, което създава удобство на нуждаещите се и разполага с необходимата за осъществяване на дейността си апаратура.

В отделението се извършва:

- Ранна рехабилитация на остри мозъчно-съдови, сърдечно съдови и травматологични заболявания;
- Физикална терапия и рехабилитация на хронични обострени заболявания от различни медицински специалности;
- Мануална диагностика и терапия, лазертерапия.
Началник отделение - Д-р А. АНТОНОВ

Ординатори - Д-р В. РУСАНОВ, Д-р Ж. ВЪЦОВА

Старша мед. сестра - Ц. ЦАНКОВА