МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

начало

за нас

администрация

мед.структури

мед.център

връзки

друго

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

последна
актуализация

ОТДЕЛЕНИЕ ПО
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

068/ 667 + вътр. 230, 376

Отделението извършва конвенционална рентгенова диагностика. Разполага с кабинети за образна диагностика, лаборатория за автоматична обработка на рентгенови филми, регистратура и информация, съблекални, чакалня и кабинети за персонала. В отделението се извършват всички видове конвенционални рентгеноскопични и рентгенографични изследвания на скелета, белодробна и храносмилателна системи; пълна гама специализирани и контрастни изследвания на отделителната система /екскреторни урографии, ретроградна цисто- и пиелография/, томографии, хистеросалпингографии. Осъществяват се всички видове нативни и контрастни изследвания на гръдна клетка, коремни органи, КАТ-скенер. Отделението по образна диагностика е с традиции, доказани възможности и квалификация. Осигурена е 12-часова възможност за извършване на диагностични изследвания. За обслужване на спешни случаи е осигурено 24-часово екипно обслужване от лекар и рентгенов лаборант.


Началник отделение - Д-р Е. МИНКОВ

Ординатори - Д-р В. ЕРИКИ

Старши лаборант - Ц. ЦОНЕВА

 

 

© 2021 МБАЛ - ЛОВЕЧ