МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

17.08.2016

начало

за нас

администрация

мед.структури

мед.център

връзки

друго

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

последна
актуализация

ОТДЕЛЕНИЕ ПО
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И
ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

068/ 667 + вътр. 361, 423, 336

Отделението е разположено на III етаж на основния болничен корпус. В ОАИЛ се осъществява диагностично-лечебен процес "Интензивно лечение" и "Анестезия". Основна цел на дейността на отделението е съхраняване здравето и живота на пациентите чрез диагностика и адекватно лечение. ОАИЛ оказва планова и спешна консултативна помощ по анестезиология и интензивно лечение на пациенти във всички отделения на МБАЛ-Ловеч. ОАИЛ гарантира денонощна безотказна спешна и планова анестезиологична помощ на всички нуждаещи се пациенти от Ловешка област. Осъществява предоперативна анестезиологична консултация на пациентите, подлежащи на оперативна интервенция. В отделението се приемат и лекуват пациенти, които се нуждаят от възстановяване, поддържане и проследяване в динамика на основните жизнени функции в организма, поради наличие на непосредствена заплаха за техния живот. На болни постъпващи от другите отделения на болницата и ЦСМП с остра дихателна недостатъчност, шок, кома, тежки травми, тежки отравяния и други животозастрашаващи състояния се осигурява денонощно наблюдение, при което се използват специална медицинска апаратура за мониториране и дихателна реанимация. Отделението разполага със съвременни апарати за изкуствена белодробна вентилация, кардиомонитори, инфузоматори, пулсоксиметри, анестезиологична апаратурa.

Началник отделение - Д-р Цв. КМЕТСКА-МАРИНОВА

Ординатори - Д-р Д. БРАТОЕВА, Д-р С. КУЛИНСКА, Д-р М. ОБРЕТЕНОВА,
Д-р П. ПАНОВА, Д-р О. ПАШЕВ

Старша мед. сестра - Д. ВАСИЛЕВА

 

 

 

© 2008 МБАЛ - ЛОВЕЧ