МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ
 
 
 
последна
актуализация
17.08.2016
ОТДЕЛЕНИЕ ПО
НЕРВНИ БОЛЕСТИ

068/ 667 + вътр. 207, 283, 379, 387
Отделението по нервни болести е разположено на II и III етаж в основния корпус на лечебното заведение в близост до Отделението по образна диагностика и компютърния томограф, лаборатория и други структурни звена на болницата. Отделението разполага с : приемно-консултативен кабинет по неврология и електрофизиология; стационар с интензивен сектор. В Неврологично отделение се извършват първични и вторични неврологични прегледи, решаване на трудовоекспертни проблеми, диагностика и лечение на заболявания на централната и периферната нервна система. Спешна хоспитализация и интензивна терапия и за болни с остро разтройство на мозъчното оросяване. Приемно-консултативният кабинет консултира и хоспитализира пациенти всеки работен ден по график.
В Неврологично отделение се приемат пациенти по спешност 24 часа в денонощието. Електофизиологичният кабинет е оборудван с апарати за ЕМГ, Доплерова сонография.

Началник отделение - Д-р С. ДРАМБОЗОВА

Ординатори - Д-р Е. ДАСКАЛОВ, Д-р И. ИВАНОВ, Д-р Г. ГЕЧЕВ, Д-р Ц. ЦАНКОВА,
Д-Р М. МИНЕВА, Д-Р С. ДИМИТРОВА

Старша мед.сестра - С. ИВАНОВА