МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

начало

за нас

администрация

мед.структури

мед.център

връзки

друго

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО
НЕРВНИ БОЛЕСТИ

068/ 667 + вътр. 207, 283, 379, 387

Отделението по нервни болести е разположено на II и III етаж в основния корпус на лечебното заведение в близост до Отделението по образна диагностика и компютърния томограф, лаборатория и други структурни звена на болницата. Отделението разполага с : приемно-консултативен кабинет по неврология и електрофизиология; стационар с интензивен сектор. В Неврологично отделение се извършват първични и вторични неврологични прегледи, решаване на трудовоекспертни проблеми, диагностика и лечение на заболявания на централната и периферната нервна система. Спешна хоспитализация и интензивна терапия и за болни с остро разтройство на мозъчното оросяване. Приемно-консултативният кабинет консултира и хоспитализира пациенти всеки работен ден по график.
В Неврологично отделение се приемат пациенти по спешност 24 часа в денонощието. Електофизиологичният кабинет е оборудван с апарати за ЕМГ, Доплерова сонография.

Началник отделение - Д-р С. ДИМИТРОВА

Ординатори –
Д-р Ерол Даскалов, Д-р Петко Ганчев, Д-р Славян Казанджиев, Д-р Стефка Боянова

 

Старша мед. сестра –Д.ПЕТКОВА

 

 

© 2008 -2021 МБАЛ - ЛОВЕЧ