МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

17.08.2016

начало

за нас

администрация

мед.структури

мед.център

връзки

друго

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

последна
актуализация

ОТДЕЛЕНИЕ ПО
НЕРВНИ БОЛЕСТИ

068/ 667 + вътр. 207, 283, 379, 387

Отделението по нервни болести е разположено на II и III етаж в основния корпус на лечебното заведение в близост до Отделението по образна диагностика и компютърния томограф, лаборатория и други структурни звена на болницата. Отделението разполага с : приемно-консултативен кабинет по неврология и електрофизиология; стационар с интензивен сектор. В Неврологично отделение се извършват първични и вторични неврологични прегледи, решаване на трудовоекспертни проблеми, диагностика и лечение на заболявания на централната и периферната нервна система. Спешна хоспитализация и интензивна терапия и за болни с остро разтройство на мозъчното оросяване. Приемно-консултативният кабинет консултира и хоспитализира пациенти всеки работен ден по график.
В Неврологично отделение се приемат пациенти по спешност 24 часа в денонощието. Електофизиологичният кабинет е оборудван с апарати за ЕМГ, Доплерова сонография.

Началник отделение - Д-р С. ДРАМБОЗОВА

Ординатори - Д-р С. Димитрова, Д-р И. ИВАНОВ, Д-р Г. ГЕЧЕВ, Д-р Ц. ЦАНКОВА,
Д-Р М. МИНЕВА, Д-Р С. ДИМИТРОВА, Д-р М. Минева, Д-р С. Пушкаров, Д-р Н. Берова

Старша мед. сестра – К. Петкова

 

 

 

© 2008 МБАЛ - ЛОВЕЧ