МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

начало

за нас

администрация

мед.структури

мед.център

връзки

друго

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

последна
актуализация

ОТДЕЛЕНИЕ ПО
НЕОНАТОЛОГИЯ

068/ 667 + вътр. 354, 433

Отделението по неонатология е разположено на II етаж в основния корпус на болницата.
В отделението се осигурява кардиопулмонална адаптация на новородените деца, първична помощ на рисково новородените деца. За целта отделението е оборудвано с респиратор, неонатални монитори за жизнено важни показатели, лампи за фототерапия, интензивен неонатален инкубатор, транспортен инкубатор и работни кувьози, система за постоянна венозна инфузия /перфузорни помпи/, система за подаване на овлажнен кислород.
Трансфонтанелни и ехокардиографски изследвания се осъществяват от педиатър с необходимата квалификация.
Началник отделение - Д-р П. СТАНЧЕВА

Ординатори - Д-р Т. СИМЕОНОВА, Д-р З. КИРЧЕВА-ПЕТКОВА, Д-р Н. Шопова-Паунова

Старша мед. сестра - Е. ЙОЧЕВА

 

 

 

© 2021 МБАЛ - ЛОВЕЧ