МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ
 
 
 
последна
актуализация
17.08.2016
КЛИНИЧНА
ЛАБОРАТОРИЯ

068/ 667 + вътр. 270, 200, 303
100 % от лекуваните в болнични условия пациенти си изследват в Клинична лаборатория. Изработва се задължителният обем лабораторни показатели със съответната апаратура, отговаряща на медицинския стандарт за целите на диагностиката и проследяване лечението на различни болестни състояния. Изпълняват се изследвания, групирани както следва:
- Хематологични; Клинично-химични; Показатели на кръвосъсирването и фибринолизата; Електролити; Показатели на обмяната на pH и кръвните газове;
- Групи лабораторни изследвания: въглехидрати /в частност на захарния диабет и усложненията му/, липиди, серумни протеини, ликворна диагностика /цитологични и клинично-химични изследвания/, изпражнения /окултни кръвоизливи/, изследване на други биологични течности.
Ползването на затворена система за вземане на кръв е рутинна практика. Така се осигурява безопасността както на пациентите, така и на персонала. Лабораторният екип работи денонощно. Поддържа се значителен обем от спешни показатели. Работи се с автоматична апаратура. За основа на дейността служи медицинския стандарт по Клинична лаборатория.
Началник клинична лаборатория - Д-р В. ДЕЛЧЕВА

Ординатори - Д-Р И. ТАШКОВА-КОЧЕВА, Д-р Г. ГАРЕВА-ЗОРКОВА

Старши лаборант - М. ТОТЕВА