МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ
 
 
 
последна
актуализация
17.08.2016
ПЪРВО ВЪТРЕШНО
ОТДЕЛЕНИЕ

068/ 667 + вътр. 291, 385
Първо вътрешно отделение е разположено на IV етаж на основния корпус на болницата.
В отделението има обособени структури по кардиология и ревматология. Тук се осъществява диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания.
Приемният кабинет на отделението работи по график, като консултира и хоспитализира всеки работен ден. За точното прецизиране на диагнозите, отделението разполага с електрокардиограф и ехокардиограф, разположени на територията на ПКК. В отделението се извършва Холтер ЕКГ. В Първо вътрешно отделение има обособен интензивен сектор за инвазивна диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания. Стаите разполагат с централна вакуумна и кислородна инсталация, монитори за наблюдение, перфузори, аспиратори, ехокардиограф, дефибрилатор, електрокардиограф, ангиограф и пълен набор за кардио-пулмонална реанимация.

Началник отделение - Д-р И. МИТЕВ

Ординатори - Д-р П. ДРАМБОЗОВ, Д-р С. ГАТЕВА, Д-р Е. ГЕЧЕВА, Д-р С. АБАДЖИЕВ,
Д-р В. НАЙДЕНОВА, Д-р В. АНДРЕЕВ, Д-р В. СТОЯНОВ, Д-р Е. ДЕНЕВ, Д-р И. ШАРАБАНСКИ


Старша мед.сестра - В. КРЪСТЕВА