МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

начало

за нас

администрация

мед.структури

мед.център

връзки

друго

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

последна
актуализация

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ
БОЛЕСТИ

068/ 667 + вътр. 327, 330

Отделение по вътрешни болести  е разположено на V и VI етаж на основния корпус на болницата.
В отделението се осъществяват дейности по медицинските специалности Кардиология, Гастроентерология, Нефрология, Ендокринология и болести на обмяната.

Приемният кабинет на отделението работи по график, като консултира и хоспитализира всеки работен ден. За точното прецизиране на диагнозите, отделението разполага с електрокардиограф и ехокардиограф, разположени на територията на ПКК. В отделението се извършва Холтер ЕКГ.
Началник отделение - Д-р А. Делчев

Ординатори – д-р Л. Йорданова, д-р Г. Иванов, д-р В. Кипрова, д-р С. Шесторкина,
д-р Г. Петров

Старша мед. сестра - Д. Колева

 

© 2021 МБАЛ - ЛОВЕЧ