МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

17.08.2016

начало

за нас

администрация

мед.структури

мед.център

връзки

друго

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

последна
актуализация

ПЪРВО ВЪТРЕШНО
ОТДЕЛЕНИЕ

068/ 667 + вътр. 291, 385

Първо вътрешно отделение е разположено на IV етаж на основния корпус на болницата.
В отделението има обособени структури по кардиология и ревматология. Тук се осъществява диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания.
Приемният кабинет на отделението работи по график, като консултира и хоспитализира всеки работен ден. За точното прецизиране на диагнозите, отделението разполага с електрокардиограф и ехокардиограф, разположени на територията на ПКК. В отделението се извършва Холтер ЕКГ. В Първо вътрешно отделение има обособен интензивен сектор за инвазивна диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания. Стаите разполагат с централна вакуумна и кислородна инсталация, монитори за наблюдение, перфузори, аспиратори, ехокардиограф, дефибрилатор, електрокардиограф, ангиограф и пълен набор за кардио-пулмонална реанимация.

Началник отделение - Д-р К. Косева

Ординатори – д-р С. Гатева, д-р М. Стефанова, д-р А. Новески, д-р Р. Косева


Старша мед. сестра - В. КРЪСТЕВА

 

© 2008 МБАЛ - ЛОВЕЧ