МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

начало

за нас

администрация

мед.структури

мед.център

връзки

друго

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

последна
актуализация

ОТДЕЛЕНИЕ ПО
ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ

068/ 667 + вътр. 208, 239

Отделението по инфекциозни болести е ситуирано в самостоятелна сграда, отделено от основния болничен корпус. В отделението са обособени 3 сектора : хепатитен; ентероколитен; капков. В рамките на приемно-диагностичния блок инфекциозно отделение разполага с приемно-консултативен кабинет. Основните задачи на отделението по инфекциозни болести са лечебно-диагностични, противоепидемични и профилактични. В амбулаторно-консултативния кабинет се извършват първични консултативни прегледи, прием на болни, вторични прегледи и провежда противобясна имунизация. В стационара се хоспитализират всички инфекциозно болни, подлежащи на задължителна болнична изолация и лечение, рискови контингенти по епидемиологични показания, болни с тежко протичане и усложнения на инфекциозни заболяавания. Приемно-консултативният кабинет работи по график.
Лекарите в отделението осигуряват целодневни дежурства. През останалото време има инфекционист на разположение.

Началник отделение - Д-р Р. НАНОВСКА

Ординатори - Д-р Б. СТАНЧЕВА, Д-р Р. ВАНЧЕВ

Старша мед. сестра - Д. ИЛИЕВА

 

 

 

 

© 2008 МБАЛ - ЛОВЕЧ