МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

начало

за нас

администрация

мед.структури

мед.център

връзки

друго

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

последна
актуализация

ОТДЕЛЕНИЕ ПО
ХИРУРГИЯ


068/ 667 + вътр. 390, 215, 339

Отделението по хирургия е разположено на IX етаж на основния болничен корпус. В отделението са обособени следните сектори - асептичен сектор, септичен сектор, консултативен кабинет. За осъществяване на дейността си отделението разполага със самостоятелно обособен операционен блок. Отделението по хирургия оказва планова и спешна хирургична помощ на пациентите. В отделението се извършват първични, вторични, и консултативни прегледи; диагностика, консервативно и оперативно лечение на болни със заболявания на: стомашно-чревния тракт, както и хепатобилиарна патология в това число и на панкреаса. Оперативно лечение на: дефекти на коремната стена (всички видове хернии), мекотъканни травми и заболявания, гнойносептични заболявания, заболявания на млечната и щитовидна жлеза, остри и хронични венозни и артериални заболявания на крайниците, оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдови реконструкции; изгаряния до 5% без пластика. За осъществяване на лечебно-диагностичната си дейност, отделението използва съвременната лапароскопска апаратура. Осигурява се непрекъснат 24-часов прием, наблюдение и лечение на болните. Прегледи се осъществяват в приемно-консултативния кабинет по график.


Началник отделение - Д-р В. МАРИНОВ

Ординатори - Д-р В. ПЕТРОВ, Д-р А. ДОЛАПЧИЕВ, Д-р Бл. СТАНЧЕВА,
 Д-р Д. ДОЧЕВ, Д-р И. Йоцов

Старша мед. сестра - С. СТАНЧЕВА

 

 

© 2008 МБАЛ - ЛОВЕЧ