МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

начало

за нас

администрация

мед.структури

мед.център

връзки

друго

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО
ХИРУРГИЯ


068/ 667 + вътр. 390, 215, 338, 237, 234

Отделението по хирургия е разположено на IX етаж на основния болничен корпус. В отделението са обособени следните сектори - асептичен сектор, консултативен кабинет. За осъществяване на дейността си отделението разполага със самостоятелно обособен операционен блок. Отделението по хирургия оказва планова и спешна хирургична помощ на пациентите. В отделението се извършват първични, вторични, и консултативни прегледи; диагностика, консервативно и оперативно лечение на болни със заболявания на: стомашно-чревния тракт, както и хепатобилиарна патология в това число и на панкреаса. Оперативно лечение на: дефекти на коремната стена (всички видове хернии), мекотъканни травми и заболявания, гнойносептични заболявания, заболявания на млечната и щитовидна жлеза, оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдови реконструкции; изгаряния до 5% без пластика. За осъществяване на лечебно-диагностичната си дейност, отделението използва съвременната лапароскопска апаратура,която временно не се използва. Осигурява се непрекъснат 24-часов прием, наблюдение и лечение на болните. Прегледи се осъществяват в приемно-консултативния кабинет по график. В Хирургично отделение се извършват следните видове клинични пътеки:

- Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене  от гастроинтестиналния тракт

- Заболяване на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

- Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

- Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много обем и сложност при лица над 18 години

- Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години

- Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години

- Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години

- Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години

- Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица  под 18 години

- Оперативни процедури на тънки и дебели черва със  среден обем и сложност при лица над 18 години

- Оперативни процедури на тънки и дебели черва със  среден обем и сложност при лица под 18 години

- Оперативни процедури върху апендикс

- Хирургични интервенции за затваряне на стомах

- Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

- Оперативни процедури при хернии

- Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

- Конвенционална холецистектомия

- Лапароскопска холецистектомия

- Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

- Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

- Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

- Оперативни процедури върху далака

- Оперативни процедури при диабетно стъпало,без съдово реконструктивни операции

- Оперативни интервенции върху гърда   с локална ексцизия и биопсия

- Оперативно лечение при остър перитонит

- Оперативно лечение при интраабдоминални абсцеси

- Консервативно лечение при остри коремни заболявания

- Лечение на тумори на кожа и лигавици-злокачествени  новообразувания

- Лечение на тумори на кожа и лигавици-злокачествени и доброкачествени новообразувания

- Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден обем и сложност

- Консервативно поведение при леки и средно-тежки черепно-мозъчни травми

- Хирургично лечение при травма на главата

- Спешни състояния в гръдната хирургия

- Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 до 10 % при възрастни и до 3% при деца

- Оперативно лечение при поражения, предизвикани от ниски температури


Началник отделение - Д-р В. ПЕТРОВ –в.и.д

Ординатори - Д-р В. МАРИНОВ, Д-р А. ДОЛАПЧИЕВ, Д-р Бл. СТАНЧЕВА,
 Д-р Д. ДОЧЕВ, Д-р Г.ГЕЧЕВ

Старша мед. сестра - С. СТАНЧЕВА

 

 

© 2008 -2021 МБАЛ - ЛОВЕЧ