МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ
 
 
 
последна
актуализация
17.08.2016
ОТДЕЛЕНИЕ ПО
ХИРУРГИЯ


068/ 667 + вътр. 390, 215, 339
Отделението по хирургия е разположено на IX етаж на основния болничен корпус. В отделението са обособени следните сектори - асептичен сектор, септичен сектор, консултативен кабинет. За осъществяване на дейността си отделението разполага със самостоятелно обособен операционен блок. Отделението по хирургия оказва планова и спешна хирургична помощ на пациентите. В отделението се извършват първични, вторични, и консултативни прегледи; диагностика, консервативно и оперативно лечение на болни със заболявания на: стомашно-чревния тракт, както и хепатобилиарна патология в това число и на панкреаса. Оперативно лечение на: дефекти на коремната стена (всички видове хернии), мекотъканни травми и заболявания, гнойносептични заболявания, заболявания на млечната и щитовидна жлеза, остри и хронични венозни и артериални заболявания на крайниците, оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдови реконструкции; изгаряния до 5% без пластика. За осъществяване на лечебно-диагностичната си дейност, отделението използва съвременната лапароскопска апаратура. Осигурява се непрекъснат 24-часов прием, наблюдение и лечение на болните. Прегледи се осъществяват в приемно-консултативния кабинет по график.


Началник отделение - Д-р В. МАРИНОВ

Ординатори - Д-р В. ПЕТРОВ, Д-р А. ДОЛАПЧИЕВ, Д-р Ив. ЙОЦОВ, Д-р Бл. СТАНЧЕВА,
Д-р П. КОЛИБАРСКИ, Д-р П. ВАСИЛЕВ, Д-р Д. ДОЧЕВ

Старша мед.сестра - С. СТАНЧЕВА