МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ
 
 
 
последна
актуализация
17.08.2016
ОТДЕЛЕНИЕ
ПО ХЕМОДИАЛИЗА


068/ 667 + вътр. 323, 204
Отделението по хемодиализа е разположено на I етаж в сградата на болницата и е специализирано за лечение на пациенти с ОБН и ХБН, чрез различни форми на извънбъбречни методи за очистване на кръвта. Отделението в структурно отношение е изградено от две взаимосвързани звена - Хемодиализен сектор и Нефрологичен сектор към Гастроентерологично отделение. В отделението по хемодиализа се извършват : подготовка на пациенти с напреднала ХБН за хемодиализно лечение; амбулаторно лечение на пациенти в преддиализен стадий с еритропоетин и желязо; хемодиализно лечение; амбулаторна перитонеална диализа; консултативна нефрологична помощ; наблюдение и подготовка на болни, чакащи за бъбречна трансплантация. Дейността в отделението по хемодиализа се осъществява на трисменен работен режим и шест диализни поста с апарати за хемодиализа "FREZENIUS 4008B" - 4 броя, "FREZENIUS 4008S" - 2 броя. Отделението разполага с модерна апаратура за подготовка на питейната вода чрез обратна осмоза за нуждите на хемодиализната процедура.
Началник отделение - Д-р П. ГАНКОВА

Ординатори - Д-р Н. ДОНЧЕВА, Д-р И. ТОДОРОВ, Д-р А. НАЧКОВ

Старша мед.сестра - Й. ПЕТКОВА