МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

17.08.2016

начало

за нас

администрация

мед.структури

мед.център

връзки

друго

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

последна
актуализация

ОТДЕЛЕНИЕ
ПО ХЕМОДИАЛИЗА


068/ 667 + вътр. 323, 204

Отделението по хемодиализа е разположено на I етаж в сградата на болницата и е специализирано за лечение на пациенти с ОБН и ХБН, чрез различни форми на извънбъбречни методи за очистване на кръвта. В отделението по хемодиализа се извършват : подготовка на пациенти с напреднала ХБН за хемодиализно лечение; амбулаторно лечение на пациенти в преддиализен стадий; хемодиализно лечение; амбулаторна перитонеална диализа; консултативна нефрологична помощ; наблюдение и подготовка на болни, чакащи за бъбречна трансплантация. Дейността в отделението по хемодиализа се осъществява на двусменен работен режим и шест диализни поста с апарати за хемодиализа "FREZENIUS 4008S" - 6 броя. Отделението разполага с модерна апаратура за подготовка на питейната вода чрез обратна осмоза за нуждите на хемодиализната процедура.
Началник отделение - Д-р А. НАЧКОВ

Ординатори - Д-р Н. ДОНЧЕВА, Д-р И. ТОДОРОВ

Старша мед.сестраМ.Чакърова

 

© 2008-2019 МБАЛ - ЛОВЕЧ