МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

17.08.2016

начало

за нас

администрация

мед.структури

мед.център

връзки

друго

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

последна
актуализация

ВТОРО ВЪТРЕШНО
ОТДЕЛЕНИЕ

068/ 667 + вътр. 214, 216, 314

Второ вътрешно отделение е разположено на V етаж на основния корпус на болницата. В отделението има обособени структури по гастроентерология, нефрология и клинична хематология. Тук се осъществява диагностика и лечение на остри и хронични заболявания на гастроинтестиналния тракт, абдоминални ехографии, фиброгастроскопии, ректороманоскопии, инжекционна трансендоскопска хемостаза, екстракция на чужди тела от хранопровода и стомаха, студена полипектомия, стомашни и дуоденални сондирания, парацентези, стернални и плеврални пункции, ЕКГ-мониторно наблюдение на критично болни, кислородотерапия, екпрес-тестове за токсико-химични анализи и др. Материалната база на отделението по отношение на диагностично-лечебна апаратура и обзавеждане включва:фиброгастроскоп, фибро-колоноскоп, ректоскоп, сонди за дуоденални сондирания, инфузионни помпи, ЕКГ-апарат и ЕКГ-монитор, кислородна инсталация, аспиратори, тестове за токсикохимични анализи.

Началник отделение - Д-р П. ВЪРБАНОВ

Ординатори - Д-р Л. ЙОРДАНОВА, Д-р Т. ПЕТРОВ, д-р А. Начков

Старша мед.сестра - Д. Христова

 

© 2008 МБАЛ - ЛОВЕЧ