МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

начало

за нас

администрация

мед.структури

мед.център

връзки

друго

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

последна
актуализация

ВТОРО ВЪТРЕШНО
ОТДЕЛЕНИЕ

068/ 667 + вътр. 214, 216, 314, 298

Второ вътрешно отделение е разположено на V етаж на основния корпус на болницата. В отделението има обособени структури по гастроентерология и нефрология. Тук се осъществява диагностика и лечение на остри и хронични заболявания на гастроинтестиналния тракт, хепатобилиярната и отделителна система . В отделението се извършват абдоминални ехографии, гастроскопии колоноскопии, ректороманоскопии , ,лечебни манипулации (хемостаза при кървене от гастро интенстиналният тракт,ендоскопски биопсии ,ендоскопски полипектомии), ЕКГ-мониторно наблюдение на критично болни, кислородотерапия и други лечебни манипулации. Материалната база на отделението по отношение на диагностично-лечебна апаратура и обзавеждане включва: Видеогастроскоп, видео-колоноскоп, ректоскоп, инфузионни помпи, ЕКГ-апарат и ЕКГ-монитор, кислородна инсталация, аспиратори. В отделението работят Лекари със специалност :Вътрешни болести, Гастроентерология ,Нефрология и Клинична хематологияНачалник отделение - Д-р П. ВЪРБАНОВ

Ординатори - Д-р Л. ЙОРДАНОВА, Д-р Т. ПЕТРОВ, Д-р А. НАЧКОВ, Д-р С.ГАТЕВА

Старша мед.сестра – В.ВЪЛЕВА

 

© 2008-2019 МБАЛ - ЛОВЕЧ