МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ
 
 
 
последна
актуализация
17.08.2016
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

068/ 667 + вътр. 330, 327
Отделението по ендокринология и болести на обмяната е разположено на VI етаж на основния болничен корпус.
В отделението се извършва диагностика, лечение и активно наблюдение на болни със захарен диабет и други ендокринологични заболявания. Разполага с кабинет за обучение на диабетно болни. За осъществяване на лечебно-диагностичната си дейност отделението използва съвременната апаратура на лечебното заведение, ситуирана в Приемно-диагностиченкабинет. Осигурен е 24-часов прием и наблюдение на болните.

Началник отделение - Д-р А. ДЕЛЧЕВ

Ординатори - Д-р В. ЦОНЕВА-КИПРОВА, Д-р С. НИКОЛОВА, Д-р А. ДИНКОВА,
Д-р Цв. АЛЕКСАНДРОВА

Старша мед.сестра - Д. КОЛЕВА