МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

17.08.2016

начало

за нас

администрация

мед.структури

мед.център

връзки

друго

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

последна
актуализация

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА

068/ 667 + вътр. 330, 327

Отделението по ендокринология и болести на обмяната е разположено на VI етаж на основния болничен корпус.
В отделението се извършва диагностика, лечение и активно наблюдение на болни със захарен диабет и други ендокринологични заболявания. Разполага с кабинет за обучение на диабетно болни. За осъществяване на лечебно-диагностичната си дейност отделението използва съвременната апаратура на лечебното заведение, ситуирана в Приемно-диагностиченкабинет. Осигурен е 24-часов прием и наблюдение на болните.

Началник отделение - Д-р А. ДЕЛЧЕВ

Ординатори - Д-р В. ЦОНЕВА-КИПРОВА, Д-р С. НИКОЛОВА, Д-р Цв. АЛЕКСАНДРОВА

Старша мед. сестра - Д. КОЛЕВА

 

© 2008 МБАЛ - ЛОВЕЧ