МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ
 
 
 
последна
актуализация
17.08.2016
ОТДЕЛЕНИЕ ПО
ПЕДИАТРИЯ

068/ 667 + вътр. 227, 268, 211
Отделението по педиатрия е разположено на I етаж в основния корпус на болницата.
В отделението са обособени следните сектори: кардиологичен, неврологичен, токсикологичен, гастро-нефрологичен. В отделението се извършва диагностично уточняване и активно лечение на заболявания от всички профили на педиатрията на деца от 0 до 18 години. Отделението по педиатрия разполага с кардиомонитори, инфузионни помпи, инхалатори, ехограф и нов персонален монитор с пулсоксиметър. Диагностично-лечебните подходи са съобразени със съвременните постановки в профилите на педиатрията. Осигурен е денонощен прием на деца в стационара /планов и по спешност/. Диагностично-консултативният кабинет функционира по график.
Началник отделение - Д-р Н. ШОПОВА-ПАУНОВА

Ординатори - Д-р Й. ЦВЕТКОВА, Д-р Д. АЛЕКСАНДРОВА, Д-р Д. СТОЙЧЕВА-МИНКОВА,
Д-р Д. ПЕТРОВА, Д-р И. КАЗАКОВА, Д-р С. ПОПОВА

Старша мед.сестра - М. ВЪЛЧЕВА