МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ
 
 
 
последна
актуализация
17.08.2016
ЦЕНТРАЛНА
СТЕРИЛИЗАЦИОННА

068/ 667 + вътр. 304
Централна стерилизационна разполага със стерилизационни машини, работещи с пара под налягане и газова стерилизация с формалдехид.Отговорник - Г. НИНЧЕВА