ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична покана № 9052926/дата на публикуване 14.04.2016 г.

Изработване на проучвателна и проектна документация и упражняване на авторски надзор за преустройство за обособяване на операционен блок, реконструкция на сградни инсталации за извършване на ремонтни дейности на ІІІ етаж блокове "Е" и "З" за оптимизиране  дейността на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – гр. Ловеч

---------------------------------------

Информация за публичната покана в АОП

Публична покана - дата на публикуване 14.04.2016 г.

Титулна страница - дата на публикуване 14.04.2016 г.

Приложение към публичната покана - дата на публикуване 14.04.2016 г.

Протокол на комисията - дата на публикуване 05.05.2016 г.

Протокол на комисията - дата на публикуване 17.05.2016 г.

Договори - "БЪЛГАРСКИ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР" ЕООД (дата на публикуване 13.08.2016 г.) ; "БЪЛГАРСКИ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР" ЕООД за упражняване на авторски надзор при строителство (дата на публикуване 13.08.2016 г.)