ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура № 00732-2018-0013 / 15.10.2018 г.

 

     Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции”

 

 

Информация за преписката в АОП - дата на публикуване 15.10.2018 г.

 

1. Заповед № 715 - дата на публикуване  - 15.10.2018 г.

2. Решение за откриване на процедура - дата на публикуване  - 15.10.2018

3. Обявление за поръчка - дата на публикуване - 15.10.2018

4. Документация - дата на публикуване - 15.10.2018

5. Протокол 1 на основание чл.54 ал.8 от ППЗОП - дата на публикуване - 20.11.2018г.

6. Протокол 2 - дата на публикуване 30.11.2018г

7. Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОПдата на публикуване - 30.11.2018

8. Протокол № 3 -дата на публикуване- 12.12.2018г.

9. Съобщение на основание чл.58, ал.3 от ППЗОП - дата на публикуване - 20.12.2018

10. Протокол № 4 – дата на публикуване – 07.01.2019

11. Протокол № 5 – дата на публикуване – 07.01.2019  

12. Решение № 1 – дата на публикуване – 07.01.2019

12. Доклад утвърден – дата на публикуване - 07.01.2019

13. Решение № 4 на основание чл.22, ал.8 от ЗОП – дата на публикуване – 14.01.2019

14. Обявление за възложена поръчка на осн.чл.26,ал.1,т.2 от ЗОП – дата на публикуване – 30.01.2019

15. Обявление за възложена поръчка МЕДОФАРМА ЕООД – дата на публикуване – 31.01.2019

16. Договор МЕДОФАРМА ЕООД – дата на публикуване – 31.01.2019

17. Договор ФАРКОЛ АД – дата на публикуване – 01.02.2019

18. Обявление за възложена поръчка ФАРКОЛ – дата на публикуване – 01.02.2019

19. Договор ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД – дата на публикуване – 14.02.2019

20. Обявление за възложена поръчка ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД – дата на публикуване – 14.02.2019

21. Обявление за приключване на договор МЕДОФАРМА ЕООД – дата на публикуване – 05.02.2020

22. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ФАРКОЛ - ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ 19.02.2020

23. Обявление за приключване на договор ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД – дата на публикуване – 09.03.2020

 

 

© 2008-2020 МБАЛ - ЛОВЕЧ