ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура № 00732-2018-0007 / 11.04.2018 г.

 

Договаряне без предварително обявление: „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД в сградата на ул."Съйко Съев"№27, гр.Ловеч, област Ловеч

 

 

Информация за преписката в АОП - дата на публикуване 11.04.2018 г.

 

Заповед № 346 от 11.04.2018 - дата на публикуване 11.04.2018 г.

 

Решение № 13 от 11.04.2018 - дата на публикуване 11.04.2018 г.

Писмо с изх.№ 244/11.04.2018г до ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД - дата на публикуване 11.04.2018 г.

Договор - дата на публикуване 01.06.2018 г.

Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 01.06.2018 г.

Обявление за приключване на договор ЧЕЗ - дата на публикуване 28.01.2021 г.

 

 

 

 

© 2008-2021 МБАЛ - ЛОВЕЧ