ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура № 00732-2018-0002 / 06.02.2018 г.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч” чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции

 

 

Информация за преписката в АОП - дата на публикуване 06.02.2018 г.

 

Заповед № 139 от 29.01.2018 - дата на публикуване 06.02.2018 г.

 

Решение - дата на публикуване 06.02.2018 г.

 

Обявление за поръчка - дата на публикуване 06.02.2018 г.

 

Документация - дата на публикуване 06.02.2018 г.

 

Протокол № 1 от 19.03.2018 на Комисията - дата на публикуване 19.03.2018 г.

Протокол № 2 от 28.03.2018 на комисията - дата на публикуване 28.03.2018 г.

Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ЗОП - дата на публикуване 28.03.2018 г.

Доклад на Комисията от 10.04.2018 - дата на публикуване 10.04.2018 г.

Протокол от 10.04.2018 - дата на публикуване 10.04.2018 г.

Решение № 12 от 10.04.2018 на Изпълнителния директор - дата на публикуване 10.04.2018 г.

Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 27.04.2018 г.

Обявление за възложена поръчка Медицинска Техника Инженеринг ООД - дата на публикуване 27.04.2018 г.

Договор МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД - дата на публикуване 27.04.2018 г.

Договор АПР ООД - дата на публикуване 11.05.2018 г.

Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 01.06.2018 г.

Договор Перфект Медика ООД - дата на публикуване 01.06.2018 г.

Обявление за приключване на договор АПР ООД - дата на публикуване 14.05.2019 г.

Обявление за приключване на договор МТИ ООД - дата на публикуване 28.05.2019 г.

Обявление за приключване на договор ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД - дата на публикуване 13.06.2019 г.

 

 

 

 

© 2008-2018 МБАЛ - ЛОВЕЧ