ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Изпълнение по Процедура № 00732-2014-0014/29.12.2014 г.

------------------------------------------------------------

Дата на плащане
Изпълнител
Основание
Платена сума
в лева с ДДС
Дата на публикуване
12.08.2015 г.
"ПОЛИСАН"АД
Ф-ра: 0150005509/11.08.2015 г.
4889.20
20.09.2015 г.