ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за Процедура № 00732-2014-0014/29.12.2014 г.

------------------------------------------------------------

Участник/
Кандидат
Дата
Основание за освобождаване на гаранция за изпълнение
Основание за усвояване на гаранция за изпълнение
Основание за задържане на гаранция за изпълнение
Стойност в лева
Дата на публикуване
"ПОЛИСАН"АД
07.01.2016 г.
Приключил договор - 31.12.2015 г.
1264.20
07.01.2016 г.