ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП за Процедура № 00732-2014-0004/27.06.2014 г.

------------------------------------------------------------

Участник/
Кандидат
Дата
Основание за освобождаване на гаранция за изпълнение
Основание за усвояване на гаранция за изпълнение
Основание за задържане на гаранция за изпълнение
Стойност в лева
Дата на публикуване
"МЕДЕКС"ООД
17.11.2015 г.
Приключил договор - 17.11.2015 г.
9824.91
18.11.2015 г.
"МС ФАРМА " АД
17.11.2015 г.
Приключил договор - 12.11.2015 г.
8.44
18.11.2015 г.
"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД
17.11.2015 г.
Приключил договор - 17.11.2015 г.
14105.60
18.11.2015 г.
"ФАРКОЛ" АД
17.11.2015 г.
Приключил договор - 17.11.2015 г.
3481.29
18.11.2015 г.
"МЕДОФАРМА" ЕООД
23.11.2015 г.
Приключил договор - 12.11.2015 г.
510.60
23.11.2015 г.
"РСР" ЕООД
23.11.2015 г.
Приключил договор - 17.11.2015 г.
311.41
23.11.2015 г.
"ТЪРГОВСКА ЛИГА" АД
23.11.2015 г.
Приключил договор - 17.11.2015 г.
390.69
23.11.2015 г.
"НОВИМЕД" ООД
18.02.2016 г.
Приключил договор - 17.02.2016 г.
949.70
23.02.2016 г.