ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура № 00732-2012-0009/14.11.2012 г.

Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите и персонала на МБАЛ "Проф. д-р П.Стоянов" АД гр.Ловеч.

------------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение


Обявление

Договори - "МАСТЪР-ПИК" ООД

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП

Изпълнение