ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за Процедура № 00732-2012-0009/14.11.2012 г.

------------------------------------------------------------

Изпълнител
Дата на договора
Срок на договора
Основание за приключване
Основание за прекратяване
Дата на приключване/ прекратяване
Дата на публикуване
"МАСТЪР-ПИК" ООД
25.01.2013 г.
25.01.2015 г.
Договорът е изпълнен
05.01.2016 г.
02.02.2016 г.