ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за Процедура № 00732-2011-0002/30.03.2011 г.

------------------------------------------------------------

Изпълнител
Дата на договора
Срок на договора
Основание за приключване
Основание за прекратяване
Дата на приключване/ прекратяване
Дата на публикуване
"Софарма Трейдинг" АД обособена позиция №1
12.09.2011 г.
12.09.2012 г.
Договорът е изпълнен
25.11.2014 г.
03.12.2014 г.
"Софарма Трейдинг" АД обособена позиция №2
12.09.2011 г.
12.09.2012 г.
Договорът е изпълнен
25.11.2014 г.
03.12.2014 г.
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД /ЛИБРА ЕАД/ - обособена позиция 1
12.09.2011 г.
12.09.2012 г.
Договорът е изпълнен
28.07.2015 г.
27.08.2015 г.
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД /ЛИБРА ЕАД/ - обособена позиция 2
14.09.2011 г.
14.09.2012 г.
Договорът е изпълнен
28.07.2015 г.
27.08.2015 г.
"ФЬОНИКС ФАРМА" ЕООД /ЛИБРА ЕАД/ - обособена позиция 3
14.09.2011 г.
14.09.2012 г.
Договорът е изпълнен
28.07.2015 г.
27.08.2015 г.
"ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ" ЕАД - обособена позиция 1
12.09.2011 г.
12.09.2012 г.
Договорът е изпълнен
27.04.2016 г.
12.05.2016 г.
"ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ" ЕАД - обособена позиция 2
12.09.2011 г.
12.09.2012 г.
Договорът е изпълнен
27.04.2016 г.
12.05.2016 г.