ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП за Процедура № 00732-2010-0001/06.04.2010 г.

------------------------------------------------------------

Изпълнител
Дата на договора
Срок на договора
Основание за приключване
Основание за прекратяване
Дата на приключване/ прекратяване
Дата на публикуване
ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД обособена позиция №2
20.08.2010 г.
31.08.2011 г.
Договорът е изпълнен
13.12.2014 г.
16.12.2014 г.
ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД обособена позиция №3
20.08.2010 г.
31.08.2011 г.
Договорът е изпълнен
13.12.2014 г.
16.12.2014 г.
"МЕДОФАРМА" ЕООД
обособена позиция №1
23.08.2010 г.
23.08.2011 г.
Договорът е изпълнен
27.04.2016 г.
12.05.2016 г.
"МЕДОФАРМА" ЕООД
обособена позиция №2
23.08.2010 г.
23.08.2011 г.
Договорът е изпълнен
27.04.2016 г.
12.05.2016 г.