ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична покана № 9048039/дата на публикуване 24.11.2015 г.

Осигуряване на денонощна, физическа, въоръжена охрана за опазване на имущество и сгради, заедно с прилежащите площи на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов АД" - гр. Ловеч

---------------------------------------

Информация за публичната покана в АОП

Публична покана - дата на публикуване 24.11.2015 г.

Титулна страница - дата на публикуване 24.11.2015 г.

Приложение към публичната покана - дата на публикуване 24.11.2015 г.

Разяснение (отговор на запитване) - дата на публикуване 27.11.2015 г.

Протокол на комисията - дата на публикуване 08.12.2015 г.

Протокол на комисията №2 - дата на публикуване 21.12.2015 г.

Договори - "МД СЕКЮРИТИ 2008" ООД (дата на публикуване 15.01.2016 г.)