ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична покана № 9047423/дата на публикуване 09.11.2015 г.

Избор на обслужваща банка за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – гр. Ловеч

---------------------------------------

Информация за публичната покана в АОП

Публична покана - дата на публикуване 09.11.2015 г.

Титулна страница - дата на публикуване 09.11.2015 г.

Приложение към публичната покана - дата на публикуване 09.11.2015 г.

Протокол на комисията - дата на публикуване 20.11.2015 г.

Съобщение на председателя на комисията - дата на публикуване 23.11.2015 г.

Протокол на комисията №2 - дата на публикуване 01.12.2015 г.

Договори - "СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКПРЕСБАНК" АД (дата на публикуване 17.01.2016 г.)

Изпълнение