ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична покана № 9035155/дата на публикуване 27.10.2014 г./дата на оттегляне 05.11.2014 г.

Осигуряване на денонощна, физическа, въоръжена охрана за опазване на имущество и сгради, заедно с прилежащите площи на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - гр. Ловеч

---------------------------------------

Заповед за оттегляне на Публична покана №9035155 - дата на публикуване 05.11.2014 г.