ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична покана № 9034163/дата на публикуване 30.09.2014 г.

Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна по смисъла на Наредба №11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея за персонала на МБАЛ  АД – гр.Ловеч

---------------------------------------

Информация за публичната покана в АОП

Документация - дата на публикуване 30.09.2014 г.

Протокол - дата на публикуване 20.10.2014 г.

Договори - "ВИАБЕЛ" ЕООД (дата на публикуване 11.11.2014 г.)

Изпълнение