ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична покана № 9021048

Въоръжена охрана

--------------------------------------

Информация за публичната покана в АОП

Договори - "МД СЕКЮРИТИ 2008" ЕООД

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП

Изпълнение