ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична покана № 9012046

Доставка инкубатори

--------------------------------------

Информация за публичната покана в АОП

Договори - "ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП

Изпълнение