ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура № 00732-2019-0011 / 16.10.2019

Открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции”

 

Информация за преписката в АОП – дата на публикуване - 16.10.2019

 

 1. Заповед № 441 от 08.10.2019г - дата на публикуване 17.10.2019

 2. Решение за откриване на процедура - дата на публикуване 16.10.2019

 3. Обявление за поръчка - дата на публикуване  16.10.2019

.4. Документация - дата на публикуване 17.10.2019.2019

 5. Протокол № 1 от 10.12.2019 - дата на публикуване 10.12.2019

 6. Съобщение на осн.чл.57, ал.3 от ППЗОП – дата на публикуване 03.01.2020

 7. Протокол № 3 от 21.01.2020г. на осование чл.72, ал.1 от ЗОП – дата на публикуване  21.01.2020

 8. Съобщение на основание чл.58, ал.3 от ЗОП –дата на публикуване 28.01.2020

 9. Доклад на комисията  дата на публикуване 04.02.2020

10. Протокол № 2 - дата на публикуване 04.02.2020

11. Протокол № 4 - дата на публикуване 04.02.2020

12. Протокол № 5 - дата на публикуване 04.02.2020

13. Решение № 4 от 04.02.2020г. - дата на публикуване 04.02.2020

14. Решение № 5 от 05.02.2020 на основание чл.22, ал.8 от ЗОП - дата на публикуване 05.02.2020

15. Решение № 6 от 12.02.2012 на основание чл.22, ал.8 от ЗОП - дата на публикуване 12.02.2020

16. Обявление за възложена поръчка в част прекратена - дата на публикуване 05.02.2020

17. Обявление за възложена поръчка МЕДОФАРМА ЕООД - дата на публикуване 09.03.2020

18. Договор МЕДОФАРМА ЕООД - дата на публикуване 09.03.2020

19. Обявление за възложена поръчка ФАРКОЛ АД – дата на  публикуване 16.03.2020

20. Договор Фаркол АД – дата на  публикуване 16.03.2020

21. Обявление за възложена поръчка ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД – дата на  публикуване 16.03.2020

22. Договор ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД – дата на  публикуване 16.03.2020

23. Обявление за приключване а договор ФАРКОЛ АД – дата на  публикуване 29.03.2021

24. Обявление за приключване на договор ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД – дата на  публикуване 29.03.2021

25. Обявление за приключване на договор МЕДОФАРМА ЕООД – дата на  публикуване 05.04.2021

 

© 2008-2021 МБАЛ - ЛОВЕЧ