ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура № 00732-2019-0005 / 28.02.2019

 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ на основание чл.  18,  ал.1,  т.12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Доставка на задължително минимално техническо оборудване за нуждите на Отделение по Съдебна медицина към МБАЛ ”проф.д-р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”АД ЛОВЕЧ“

 

Информация за преписката в АОП – дата на публикуване -28.02.2019

 

1. Заповед дата № 107 от 21.02.2019 - дата на публикуване - 28.02.2019

 

 2. Решение за откриване на процедура - дата на публикуване - 28.02.2019

 

 3. Обявление за поръчка – дата на публикуване – 28.02.2019                      

 

 4. Документация – дата на публикуване - 28.02.2019

 

 5. Протокол № 1 – дата на публикуване - 04.04.2019

 

 6. Протокол № 2 – дата на публикуване – 24.04.2019

 

 7. Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП – дата на публикуване – 24.04.2019

 

 8. Решение № 18 от 09.05.2019 - дата на публикуване - 09.05.2019

 

 9. Утвърден Протокол № 3 - дата на публикуване - 09.05.2019

 

10. Обявление за възложена поръчка МТИ ООД дата на публикуване – 06.06.2019

 

11. Договор с МТИ ООД – дата на публикуване – 06.06.2019

 

12. Обявление за възложена поръчка Аквахим АД – дата на публикуване – 14.06.2019

 

13. Договор с Аквахим АД– дата на публикуване – 14.06.2019

 

14. Обявление за възложена поръчка ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД – дата на публикуване – 14.06.2019

 

15. Договор с ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД – дата на публикуване – 14.06.2019

 

16. Обявление за приключване на договор МТИ ООД дата на публикуване – 21.08.2020

 

17. Обявление за приключване на договор ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД - дата на публикуване – 16.09.2020

 

18. Обявление за приключване на договор АКВАХИМ АД дата на публикуване – 17.09.2020

19. Обявление за промяа на обявление с ID 916597 дата на публикуване – 17.09.2020

 

 

© 2008-2020 МБАЛ - ЛОВЕЧ